Minőségpolitika

Minőség és munkabiztonsági politika

A technológiai szerelési és az acélszerkezet-gyártási tevékenységek során a lehető legjobb minőség elérése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk az alábbi kritériumokra: - A megbízókkal kötött szerződésekben pontosan meghatározzuk az elvégzendő munka műszaki, minőségi és ár tartalmát, valamint a munkabiztonsággal kapcsolatos elvárásokat. - A technológiai szerelés, acélszerkezet-gyártás során csak olyan anyagokat használunk, amelyek a megbízókkal kötött szerződésekben meghatározott feladatok végrehajtását a vonatkozó szabványokban meghatározott I. osztályú minőségben biztosítják, környezetbarát felhasználást eredményeznek, valamint megfelelnek a megbízó és a vonatkozó jogszabályok által meghatározott műszaki és munkabiztonsági elvárásoknak. - A technológiai szerelést, acélszerkezet-gyártást szakképzett, többéves gyakorlattal rendelkező munkatársaink végzik, illetve irányítják. Munkatársaink szakmai és munkabiztonsági képzését folyamatosan biztosítjuk. Az egyéb szakipari munkákra olyan alvállalkozókat alkalmazunk, akik az általunk felállított szakmai követelményrendszernek – mind a minőség, mind a munkabiztonság szempontjából - magas színvonalon képesek megfelelni, elfogadják a munkabiztonsággal kapcsolatos követelményeinket és munkájukkal cégünk hírnevét öregbítik. Technológiai eljárásaink minőségét a TÜV-SÜD csoport tanúsítja, bizonyítva ezzel az ipari technológiák előállításához szükséges összes anyagcsoport megmunkálásának professzionális mivoltát és a szabványoknak minden tekintetben való megfelelőségét. Mindezek érdekében tevékenységeinket az MSZ EN ISO 9001:2001, az SCC és az MSZ 28001 szabványok szerint szervezzük. Ennek keretében: Alapvetőnek tekintjük a minőség és munkabiztonság irányítási rendszer meglétét és folyamatos fejlesztését. Figyelmet fordítunk a korszerű szakmai ismeretek és a korszerű anyagok alkalmazásának elsajátítására, alkalmazására, a dolgozók kreativitásának, felelősségérzetének fejlesztésére. Alvállalkozóinkat az elvégzett munka alapján rendszeresen értékeljük. Olyan helyesbítő, illetve megelőző tevékenységeket alkalmazunk, amelyek révén a hibák előfordulása, a baleset megelőzhető, illetve ismételt előfordulása elkerülhető. Betartjuk a technológiai szereléssel, acélszerkezet-gyártással kapcsolatos jogi, szabványi, hatósági és vevői követelményeket, különös tekintettel a munkabiztonsági elvárásokra. A gyártási, szerelési munkák megtervezésével arra törekszünk, hogy a megelőzzük a munkahelyi baleseteket, a környezeti és dologi károkat, ismerjük a munkákkal kapcsolatos lehetséges veszélyeket, és minimalizáljuk, ha lehet előzzük meg a foglalkozási ártalmakat, illetve az egészségügyi veszélyeket. Folyamatainkat ellenőrzés alatt tartjuk, hogy biztosítsuk azok megfelelőségét munkabiztonsági szempontból. Törekszünk a személyi sérülések és az anyagi károk megakadályozására mind a saját, mind a harmadik felek (alvállalkozók, látogatók) vonatkozásában. Megelőző intézkedéseket teszünk az egészséget és a munkabiztonságot fenyegető kockázatok csökkentésére megfelelő védőeszközök alkalmazásával, a munkabiztonság fontosságának folyamatos tudatosításával. Minden dolgozónk tudatában van annak, hogy a minőségi és a munkavédelmi szabályokat betartó munkavégzés, a szabályzatok ismerete és betartása megrendelőink igényeinek kielégítését szolgálja, amely végeredményben dolgozóink egzisztenciális biztonságát is erősíti.
Maximont

Minőségpolitika

Minőség és munkabiztonsági

politika

A technológiai szerelési és az acélszerkezet-gyártási tevékenységek során a lehető legjobb minőség elérése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk az alábbi kritériumokra: - A megbízókkal kötött szerződésekben pontosan meghatározzuk az elvégzendő munka műszaki, minőségi és ár tartalmát, valamint a munkabiztonsággal kapcsolatos elvárásokat. - A technológiai szerelés, acélszerkezet-gyártás során csak olyan anyagokat használunk, amelyek a megbízókkal kötött szerződésekben meghatározott feladatok végrehajtását a vonatkozó szabványokban meghatározott I. osztályú minőségben biztosítják, környezetbarát felhasználást eredményeznek, valamint megfelelnek a megbízó és a vonatkozó jogszabályok által meghatározott műszaki és munkabiztonsági elvárásoknak. - A technológiai szerelést, acélszerkezet-gyártást szakképzett, többéves gyakorlattal rendelkező munkatársaink végzik, illetve irányítják. Munkatársaink szakmai és munkabiztonsági képzését folyamatosan biztosítjuk. Az egyéb szakipari munkákra olyan alvállalkozókat alkalmazunk, akik az általunk felállított szakmai követelményrendszernek – mind a minőség, mind a munkabiztonság szempontjából - magas színvonalon képesek megfelelni, elfogadják a munkabiztonsággal kapcsolatos követelményeinket és munkájukkal cégünk hírnevét öregbítik. Technológiai eljárásaink minőségét a TÜV-SÜD csoport tanúsítja, bizonyítva ezzel az ipari technológiák előállításához szükséges összes anyagcsoport megmunkálásának professzionális mivoltát és a szabványoknak minden tekintetben való megfelelőségét. Mindezek érdekében tevékenységeinket az MSZ EN ISO 9001:2001, az SCC és az MSZ 28001 szabványok szerint szervezzük. Ennek keretében: Alapvetőnek tekintjük a minőség és munkabiztonság irányítási rendszer meglétét és folyamatos fejlesztését. Figyelmet fordítunk a korszerű szakmai ismeretek és a korszerű anyagok alkalmazásának elsajátítására, alkalmazására, a dolgozók kreativitásának, felelősségérzetének fejlesztésére. Alvállalkozóinkat az elvégzett munka alapján rendszeresen értékeljük. Olyan helyesbítő, illetve megelőző tevékenységeket alkalmazunk, amelyek révén a hibák előfordulása, a baleset megelőzhető, illetve ismételt előfordulása elkerülhető. Betartjuk a technológiai szereléssel, acélszerkezet- gyártással kapcsolatos jogi, szabványi, hatósági és vevői követelményeket, különös tekintettel a munkabiztonsági elvárásokra. A gyártási, szerelési munkák megtervezésével arra törekszünk, hogy a megelőzzük a munkahelyi baleseteket, a környezeti és dologi károkat, ismerjük a munkákkal kapcsolatos lehetséges veszélyeket, és minimalizáljuk, ha lehet előzzük meg a foglalkozási ártalmakat, illetve az egészségügyi veszélyeket. Folyamatainkat ellenőrzés alatt tartjuk, hogy biztosítsuk azok megfelelőségét munkabiztonsági szempontból. Törekszünk a személyi sérülések és az anyagi károk megakadályozására mind a saját, mind a harmadik felek (alvállalkozók, látogatók) vonatkozásában. Megelőző intézkedéseket teszünk az egészséget és a munkabiztonságot fenyegető kockázatok csökkentésére megfelelő védőeszközök alkalmazásával, a munkabiztonság fontosságának folyamatos tudatosításával. Minden dolgozónk tudatában van annak, hogy a minőségi és a munkavédelmi szabályokat betartó munkavégzés, a szabályzatok ismerete és betartása megrendelőink igényeinek kielégítését szolgálja, amely végeredményben dolgozóink egzisztenciális biztonságát is erősíti.
Maximont